Nagrody

Otwórz Konto Otwarte dla Ciebie z Kartą Otwartą na Dzisiaj i weź udział w Promocji „Aktywnie z Bankiem”, a możesz otrzymać nawet do:

Karnet elektroniczny to:

  • bezpłatny dostęp do ok. 3500 obiektów sportowych w całej Polsce 2 razy w tygodniu, w każdym z 9 miesięcy
  • możliwość trenowania aż 25 różnych dyscyplin sportu
  • łatwość korzystania : nie musisz mieć karty członkowskiej, wystarczy że założysz swój Panel użytkownika OK System, a wejście do obiektu następuje za pomocą Twojego telefonu komórkowego

Pełna lista obiektów, z których możesz korzystać w ramach Karnetu elektronicznego znajduje się tutaj
Z OK System możesz również korzystać z obiektów, które pobierają opłaty. Ich lista znajduje się tutaj

Promocja „Aktywnie z Bankiem” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. Z o.o.
Regulamin promocji „Aktywnie z Bankiem”
Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Aktywnie z Bankiem” i otrzymać nawet 9 karnetów elektronicznych?

Zarejestruj się
w Promocji1
oraz złóż wniosek o otwarcie Konta Osobistego z Kartą Otwartą na Dzisiaj i dostępem do bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 30.06.2019 r.
Załóż
konto
Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj i dostępem do bankowości elektronicznej do 05.07.2019 r.
Aktywnie
korzystaj z konta
W każdym z miesięcy lipiec 2019 r. – marzec 2020 r. wykonaj Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 200 zł i min. 1 Przelew aplikacją GOmobile oraz otrzymaj Wpływy na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł

1Rejestracji w promocji „Aktywnie z Bankiem” można dokonać od dnia 10.06.2019 r. do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 30.06.2019 r.

Uczestnikiem Promocji „Aktywnie z Bankiem” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Sprawdź Regulamin

Kiedy otrzymasz

nagrody w postaci Karnetów elektronicznych?

W przypadku spełnienia warunków promocji, pierwszy Karnet elektroniczny otrzymasz do dnia 20 sierpnia 2019 r. Umożliwi Ci on korzystanie z obiektów sportowych już we wrześniu 2019 r.

miesiąc spełniania warunku aktywnego korzystania z Konta miesiąc aktywnego karnetu
lipiec 2019 r. wrzesień 2019 r.
sierpień 2019 r. październik 2019 r.
wrzesień 2019 r. listopad 2019 r.
październik 2019 r grudzień 2019 r.
listopad 2019 r. styczeń 2020 r.
grudzień 2019 r. luty 2020 r.
styczeń 2020 r. marzec 2020 r.
luty 2020 r. kwiecień 2020 r.
marzec 2020 r. maj 2020 r.

Wiadomość o zdobyciu każdej z nagród otrzymasz od Organizatora z adresu e-mail: aktywniezbankiem@bnpparibasplus.pl

Załóż Konto
Otwarte na Ciebie

i weź udział w promocji!

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Aktywnie z Bankiem”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Aktywnie z Bankiem”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma Karnet elektroniczny?

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie aktywniezbankiem.bnpparibasplus.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Aktywnie z Bankiem” warunków.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Aktywnie z Bankiem”: aktywniezbankiem@bnppraribasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Aktywnie z Bankiem” i otrzymać nagrodę kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Zadzwoń: 22 299 11 50 Infolinia Promocji „Aktywnie z Bankiem” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00 opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Aktywnie z Bankiem” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: aktywniezbankiem@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Aktywnie z Bankiem”, w tym jej Regulamin promocji „Aktywnie z Bankiem” („Regulamin”), dostępne na stronie https://aktywniezbankiem.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Aktywnie z Bankiem” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 30.06.2019 r.

Nagrody w Promocji stanowią Karnety elektroniczne o wartości rynkowej 63 zł każdy (zwane dalej „Nagrodą”), przeznaczone do wykorzystania w obiektach sportowych współpracujących z OK System 2 razy w tygodniu – bez względu na faktyczną wartość danej usługi. Każdy Uczestnik, który spełnił określone w Regulaminie warunki do otrzymania Nagrody może zdobyć maksymalnie 9 Nagród (do wykorzystania w dziewięciu kolejnych miesiącach kalendarzowych począwszy od września 2019 r.) o łącznej wartości 567 zł, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
Otrzymanie 9 nagród o łącznej wartości 567 zł w ramach Promocji „Aktywnie z Bankiem” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez Uczestnika:

i. zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie https://aktywniezbankiem.bnpparibasplus.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 10.06.2019 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 30.06.2019 r., a następnie
ii. w terminie od dnia 10.06.2019 r. do 30.06.2019 r. złożenia w sposób opisany w Regulaminie promocji wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Konto Otwarte na Ciebie („Konto Osobiste”) wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacji mobilnej GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 05.07.2019 r. oraz posiadanie tego konta na dzień wydania każdej Nagrody;
iii. w każdym z miesięcy lipiec 2019 r. – marzec 2020 r. wykonania zdefiniowanych w Regulaminie Transakcji bezgotówkowej/ych kartą do Konta na łączną kwotę min. 200 zł;
iv. w każdym z miesięcy lipiec 2019 r. – marzec 2020 r. otrzymania zdefiniowanych w Regulaminie Wpływu/ów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł; oraz
v. w każdym z miesięcy lipiec 2019 r. – marzec 2020 r. dokonania min. 1 zdefiniowanego w Regulaminie Przelewu aplikacją GOmobile.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli RP posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Skorzystanie z Nagrody wymaga założenia przez Laureata Panelu użytkownika OK System poprzez zalogowanie się przez Laureata na stronie www.pakietyoksystem/aktywniezbankiem podając numer telefonu, do którego w momencie logowania nie jest przypisana aktywna usługa OK System z wykorzystaniem kodu przesłanego przez Organizatora na numer telefonu Uczestnika zgodnie z Regulaminem.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Aktywnie z Bankiem” wraz z Kartą Konto Otwarte na Dzisiaj jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).